Усі польоти

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Публічний договір оферти (далі - «Договір») є офіційною пропозицією фізичної особи - підприємця Каліберда Сергій, власника web-сайту spart-fly.com (далі - «Агент»), що діє від імені Партнерів, містить всі істотні умови надання товарів і послуг Агента згідно ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі замовлення і оплати товарів і послуг Агента, а також отримання товарів Агента в подарунок від третьої особи, юридична або фізична особа виконує акцепт даної оферти, приймаючи всі викладені нижче умови і стає Клієнтом.

2. ТЕРМІНИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

2.1. Агент - за допомогою власних засобів і ресурсів, здійснює рекламу і просування послуг Партнерів; надає інформаційні послуги Клієнтам, які бажають скористатися послугами Партнерів, завдяки продажу товару власного виробництва - Сертифіката.

2.2. Партнер - фізична або юридична особа, яка займається комплексним розвитком послуги польотів на параплані в Харкові, і з допомогою власних коштів, ресурсів і техніки, надає послуги Клієнтам. Партнер у письмовій та / або усній формі уповноважив Агента, здійснювати пошук та залучення Клієнтів, які хочуть скористатися послугами Партнера, і надавати Клієнтам інформаційні послуги, щодо послуг Партнера.

2.3. Послуги Партнера - заходи, спрямовані на популяризацію польотів на параплані в Харкові які проводяться з метою збільшення рівня знань Клієнтів, залучених Агентом.

2.4. Параплани, використовувані Партнером при наданні послуг Клієнтам можуть перебувати у власності Партнера, бути їм орендованими або знаходиться у тимчасовому використанні у Партнера на законних підставах. Партнер несе повну відповідальність за справність техніки і спорядження, які він використовує для надання послуг Клієнтам, безпека їх експлуатації, а також одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, необхідних для надання даного виду послуг на території України.

2.5.Товар Агента - Сертифікат, який підтверджує право Клієнта скористатися Послугами Партнера, у зазначений у ньому термін дії. Сертифікат може бути замовлений і оплачений у Агента безпосередньо самим Клієнтом, або отриманий Клієнтом в подарунок від третьої особи. Сертифікат є товаром Агента, власного виробництва, як результат інтелектуальної діяльності Агента.

2.6.Клієнт - фізична або юридична особа, яка виявила бажання скористатися послугами Партнера, шляхом оформлення замовлення і оплати товару Агента через on-line форму / з телефонними номерами / електронної пошти, вказаними на web-сайті spart-fly.com, а також у випадку отримання товару Агента в подарунок від третьої особи.

2.7. Сертифікат - матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером, який підтверджує в рамках свого терміну дії, можливість Клієнта скористатися послугами Партнера, після активації Сертифікат Агента. Кожен Сертифікат комплектується коробкою, інформаційними матеріалами про послуги Партнера, умовами використання Сертифіката, і дані про його термін дії.

2.8. Активація Сертифіката - процедура виявлення Клієнтом бажання скористатися послугами Партнера за допомогою заповнення on-line форми / за телефонними номерами / електронної пошти, вказаними на web-сайті spart-fly.com, після якого Агент надає Клієнту інформаційні послуги, щодо послуг Партнера. Докладна процедуру активації Сертифіката описана в п. 7.3. даного Договору.

2.9. Інформаційні послуги Агента послуги надаються Клієнту після активації Сертифіката, за допомогою телефонного та / або електронній та / або смс інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати і часу, надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформацією про місце надання послуг Партнера.

Даний список інформаційних послуг Агента не є вичерпним і може коригуватися Агентом на момент їх надання Клієнтові, на свій розсуд, але не менш ніж передбачено Сертифікатом.

2.10. Web-сайт spart-fly.com - сукупність веб-сторінок, об'єднаних навігаційно за змістом і розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://spart-fly.com/, на яких міститься інформація про послуги Партнерів, товар і послуги Агента.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Агент в порядку та на умовах цього Договору та чинного законодавства України, надає рекламно-інформаційні послуги Партнерам і Клієнтам, завдяки продажу Сертифікатів через web-сайт spart-fly.com

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОКУПКУ СЕРТИФІКАТА

4.1. Клієнт має право оформити замовлення на покупку Сертифіката цілодобово через on-line форму на web-сайті spart-fly.com або з понеділка по неділю з 09.00 до 18.00 за телефонами, вказаними на web-сайті spart-fly.com, з наступною оплатою Клієнтом Сертифіката, згідно з ціною, вказаною на сайті на момент оформлення замовлення.

4.2. При оформленні замовлення Клієнт надає Агенту наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, e-mail, спосіб одержання та оплати Сертифіката. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність наданих ним даних.

4.3. При оформленні замовлення Клієнт може обрати зручний для себе спосіб отримання Сертифікату, згідно з інформацією про способи доставки, зазначений на web-сайті spart-fly.com.

4.4. Строки доставки Клієнту Сертифіката залежать від адреси доставки та часу, необхідному Агенту на обробку замовлення, обговорюється з Клієнтом індивідуально на момент оформлення замовлення.

4.5. Деталі замовлення, отриманого Агентом, узгоджуються з Клієнтом за контактним телефоном або e-mail, вказаною Клієнтом при оформленні замовлення. Якщо Агент не зміг зв'язатися з Клієнтом, за вказаними контактними даними, замовлення вважається не дійсним.

5. ЦІНА СЕРТИФІКАТА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожного Сертифіката встановлюється Агентом за власним розсудом, та розміщується у відкритому доступі для Клієнта на сторінках web-сайту spart-fly.com

5.2. Агент має право в односторонньому порядку змінювати ціну на Сертифікат. Про зміну ціни на Сертифікат Агент повідомляє Клієнта шляхом публікації на web-сайті spart-fly.com

5.3. При оформленні замовлення Клієнт може обрати зручний для себе спосіб оплати Сертифікату, згідно з інформацією про способи оплати, зазначена на web-сайті spart-fly.com

5.4. Після оформлення замовлення, Клієнт зобов'язаний здійснити 100% оплату за Сертифікат, згідно з ціною, зазначеною на web-сайті spart-fly.com на момент оформлення замовлення, обраним ним способом оплати.

5.5. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.6. Днем оплати вважається день видачі Агентом Клієнту Сертифіката та товарного чека на повну суму оплати.

6. СЕРТИФІКАТ, ОТРИМАНИЙ КЛІЄНТОМ В ПОДАРУНОК ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

6.1. Клієнт може отримати Сертифікат у подарунок від третьої особи, попередньо замовлений і оплачений Агенту третьою особою.

6.2. Підтвердженням отримання Сертифіката в подарунок від третьої особи і можливості його активації, є знаходження на руках у Клієнта безпосередньо самого Сертифіката у повній його комплектації, і збіг даних про Клієнта, зазначених третьою особою (хто купував Сертифікат) у внутрішній базі даних Агента.

6.3. При виявлення Клієнтом бажання активувати Сертифікат, отриманий у подарунок від третьої особи, в період офіційного терміну дії Сертифіката, вказується в правилах його використання, Клієнт автоматично укладає з Агентом даний Договір, погоджується зі всіма його умовами і зобов'язується їх виконувати.

7. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТА

7.1. Загальні положення

7.1.1. Сертифікат - матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером, який підтверджує в рамках свого терміну дії, можливість Клієнта скористатися послугами Партнера, завдяки активації Сертифіката у Агента.

7.1.2. Кожен Сертифікат комплектується фірмовою коробкою, інформаційними матеріалами про послуги Партнера, умовами використання Сертифіката, і дані про його термін дії.

7.1.3. Всі комплектуючі є невід'ємною частиною Сертифіката, у разі втрати Клієнтом однієї з комплектуючих, Сертифікат вважається не дійсним і не може бути обраний Клієнтом.

7.1.4. Повернення Сертифіката можливо протягом 2-х тижнів (14 днів) з моменту його покупки у Агента, при наявності повного комплекту Сертифіката та товарного чека. Повернення грошей за Сертифікат можливо тільки тій особі, яка безпосередньо здійснювала оплату за Сертифікат.

7.1.5.У разі якщо Клієнт отримав Сертифікат у подарунок від третьої особи і відмовляється його активувати, Сертифікат вважається не дійсним і гроші, сплачені за Сертифікат не повертаються.

7.2. Термін дії сертифіката

7.2.1. Сертифікат дійсний протягом 3-х місяців (90 днів) з моменту його покупки і оплати у Агента. Офіційний термін дії кожного Сертифіката, із зазначенням кінцевої дати його активації, відображається в Правилах використання Сертифіката, які є невід'ємною частиною кожного Сертифіката й укладається Агентом разом з іншими комплектуючими у фірмову коробку при оформленні замовлення.

7.2.2. У разі неможливості активувати Сертифікат в рамках його офіційного терміну дії з об'єктивних причин, можливість продовження терміну дії Сертифіката обговорюється окремо з Клієнтом Агентом в період офіційного терміну дії Сертифіката.

7.2.3. У разі якщо Клієнт не активував Сертифікат упродовж офіційного терміну дії, зазначеного в Правилах використання Сертифіката, а також не попередив Агента про неможливість його активації, Сертифікат вважається не дійсним і гроші, сплачені за Сертифікат не повертаються.

7.3. Активація Сертифіката

7.3.1. Щоб скористатися послугою Партнера, передбаченої Сертифікатом, Клієнту необхідно активувати свій Сертифікат в період офіційного терміну дії, зазначеного в Правилах використання Сертифіката.

7.3.2. Активацію Сертифіката необхідно проводити не пізніше, ніж за 7 робочих днів до бажаної дати надання послуги Партнером.

7.3.3. Сертифікат можна активувати цілодобово через on-line форму на web-сайті spart-fly.com або з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00 за телефонами, вказаними на web-сайті spart-fly.com, назвавши індивідуальний порядковий номер Сертифіката, зазначений на пластиковій картці, ПІБ, дату народження, контактний телефон, e-mail, бажану дату і час надання послуги Партнером. У деяких випадках Агенту може знадобиться додаткова інформація про Клієнта, що Агент повідомить Клієнту під час активації Сертифіката.

7.3.4. Час, необхідний Агенту на обробку інформації, отриману від Клієнта при активації Сертифіката, встановлюється Агентом на свій розсуд окремо в кожному випадку і повідомляється Клієнту за контактним телефоном або e - mail,зазначеним Клієнтом при активації Сертифіката.

7.3.5. Після завершення обробки інформації, отриманої від Клієнта при активації Сертифіката, Агент надає Клієнту інформаційні послуги за допомогою телефонного та / або електронній та / або смс інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати і часу надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформацією про місце надання послуг Партнером.

Даний список інформаційних послуг Агента не є вичерпним і може коригуватися Агентом на момент їх надання Клієнтові, на власний розсуд.

7.3.6. У випадку надання Клієнтом неправдивих відомостей або неможливості зв'язатися з Клієнтом по вказаним ним при активації Сертифіката телефоном або e - mail, Агент має право скасувати та / або перенести дату і часнадання послуг Партнером.

7.4. Умови надання послуг Партнером.

7.4.1. Скористатися послугами Партнера самостійно можуть лише особи, які досягли 18 років. У разі якщо Клієнтові ще немає 18 років, необхідно обов'язкова письмова згода батьків Клієнта на дозвіл скористатися послугами Партнера, а також їх присутність на місці, у день та час надання послуг Партнером.

7.4.2. Клієнт зобов'язаний самостійно з'явитися на місце надання послуг Партнером, вказану йому Агентом дату і час точно в строк. Якщо Клієнт не з'явився на місце надання послуг Партнером у вказану йому дату і час та / або запізнився на призначений йому час, і при цьому не попередив Агента або Партнера про неможливість з'явиться, Агент та / або Партнер мають повне право відмовити Клієнту в наданні послуг та / або скоротити їх час пропорційно часу запізнення.

7.4.4. Під час надання послуг Партнером Клієнт повинен перебувати у тверезому і адекватному стані, і дотримуватися всіх вказівок Партнера, в іншому разі Агент та / або Партнер мають повне право відмовити Клієнту в наданні послуг.

7.4.5. На час надання послуг Партнером Клієнту бажано одягнути спортивний або зручну одяг і взуття, яка не сковує рухів.

7.4.6. Перед початком надання послуг Партнер озвучить Клієнту правила поведінки на місці надання послуг, проведе інструктаж по техніці безпеки в усній або письмовій формі. Безпека Клієнта під час надання послуг Партнером залежить від беззастережного дотримання Клієнтом умов цього Договору, правил поведінки на місці надання послуг, техніки безпеки, а також усіх вказівок, які буде повідомляти йому Партнер.

7.4.7. Після закінчення надання послуг Партнером Клієнта, Сертифікат вважається використаним і не може бути активований повторно.

7.5. Відповідальність та обов'язки Клієнта під час надання послуг Партнером.

7.5.1. Клієнт, зробивши активацію Сертифіката і виявивши бажання скористатися послугою Партнера, повністю підтверджую свою дієздатність.

7.5.2. Клієнт розуміє, що послуги Партнера належать до екстремальних видів діяльності, пов'язаних з ризиком для здоров'я, і погоджується скористатися послугами Партнера за власною волею, на свій страх і ризик, і повністю покладає на себе відповідальність за власне здоров'я, безпеку і життя.

7.5.3. Клієнт на день надання послуг Партнером має бути фізично здорова. Клієнт самостійно приймає рішення, та самостійно несе відповідальність за свій фізичний стан і здоров'я. Агент і Партнер не несуть будь-якої відповідальності за стан здоров'я Клієнта та / або можливу шкоду причинний здоров'ю Клієнта з якою б то не було причини.

7.5.4. Клієнт зобов'язується не користуватися послугами Партнера, якщо у Клієнта є проблеми зі здоров'ям, такі як:

- післяопераційний період або заборона на фізичні і психічні навантаження;

- захворювання серцево-судинної системи, такі як вроджені чи набуті пороки серця, серцева недостатність та інші;

- захворювання або пошкодженнями опорно-рухової системи (серйозні травми хребта, травми ніг, кісток тазу, тощо);

- важкі захворювання дихальної системи;

- психічні та неврологічні захворювання, у тому числі з суїцидальними нахилами;

- епілепсія;

- інші види особистої несумісності з навантаженнями, які виникають в ході надання послуг Партнером.

Цьому список не є вичерпним, але в будь-якому випадку Агент рекомендую Клієнту проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем, перед тим як приймати рішення скористатися послугою Партнера. Також не рекомендується користуватися послугами Партнера вагітним жінка та особам молодше 16 років.

7.5.5. На Клієнта покладається повна відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути завдані його здоров'ю внаслідок особистої необережності, недбалості, неуважності, зайвої самовпевненості, навмисного або ненавмисного порушення умов цього Договору, правил поведінки на місці надання послуг Партнером, техніки безпеки і вказівок Партнера під час надання послуг Клієнту,а також непередбачених обставин, які не залежать від Клієнта та / або Партнера, які можуть виникнути під час надання послуг Партнером.

7.5.6. На Клієнта покладається повна відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути заподіяну його здоров'ю, у разі якщо Клієнт прийняв рішення скористатися послугами Партнера, при наявності проблем зі здоров'ям.

7.5.7. Клієнт та запрошені ним особи несуть повну відповідальність за псування наданого їм на час надання послуг Партнером обладнання, інвентарю, спорядження, техніки, а також інших коштів. У разі заподіяння шкоди особа, яка її завдала, зобов'язана самостійно вирішувати всі суперечки та компенсувати завдані збитки Партнеру в повному обсязі, озвучені Партнером.

7.5.8. Клієнт зобов'язується виконувати всі умови цього Договору, правила поведінки на місці надання послуг Партнером, техніку безпеки і всіх вказівок Партнера під час надання послуг.

7.5.9. Клієнт, сплативши товар і послуги Агента, фактом оплати та фактом активації Сертифікату підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і прийняв їх у повному обсязі, що Клієнту надана вся інформація про послуги Партнера в дохідливій формі та в повному обсязі.

7.6. Зміна дати та / або часу надання послуг Клієнту Партнером.

7.6.1. Агент залишає за собою право змінювати дату і / або час надання Клієнту послуг Партнером у разі виникнення непередбачених обставин (погодних, технічних, форс-мажорних, тощо), на які Агент та / або Партнер ніяк не можуть вплинути, повідомивши Клієнта про такі зміни заздалегідь.

7.6.2. Якщо Клієнт не можете прибути в призначений йому Агентом дату і / або час надання послуг Партнером з незалежних від нього причин (стан здоров'я чи інші форс-мажорні обставини), Клієнт зобов'язаний повідомити про це Агента за 2 робочих дні до призначеної дати надання Агентом послуг Партнером . В такому випадку Агент в індивідуальному порядку розгляне можливість зміни дати та / або часу надання послуг Клієнту Партнером.

7.6.3. Після активації Сертифіката, Клієнт має право не більше трьох разів змінювати дату і / або час надання йому послуг Партнером. Якщо Клієнт, після третього зміни дати та / або часу надання йому послуг Партнером, не з'явився на місце надання послуг Партнером у вказану йому дату і час та / або запізнився на призначений йому час, Сертифікат вважається використаним і не може бути активований повторно, а гроші, сплачені за Сертифікат не повертаються.

7.7. Зміни обсягу / виду / переліку послуг, що надаються Партнером.

7.7.1. У разі неможливості Партнера по форс-мажорним, технічним, погодних чи інших причин надати Клієнтові послуги, передбачені Сертифікатом, Агент або Партнер заздалегідь повідомити Клієнта про таку неможливість та запропонує йому альтернативний варіант.

7.7.2. У разі, якщо Клієнт хоче самостійно змінити послуги передбачені Сертифікатом, на одну з послуг Партнерів, представлених на web-сайті spart-fly.com Клієнт повинен доплатити Агенту різницю у вартості, якщо ціна на обраний Клієнтом Сертифікат більше попередньо купленого Сертифікату. Якщо Клієнт вибрав Сертифікат меншою вартістю від попередньо купленого Сертифікату, в такому випадку різниця в ціні не повертається Клієнту.

7.8. Вирішення спорів

7.8.1. Якщо в Клієнта виникли якісь складнощі під час надання йому послуг Партнером, Клієнт повинен повідомити про це Агента в день надання послуг по телефонам, вказаним на web-сайті spart-fly.com або Партнеру безпосередньо на місці надання послуг. Це допоможе Агенту прийняти всі можливі дії, спрямовані на вирішення сформованої ситуації. Якщо Клієнт не заявив в день надання йому послуг Партнером про виниклі труднощі та розбіжності, і не повідомив про свої претензії Партнеру або Агенту, це позбавляє Клієнта права на отримання будь-якого відшкодування в частині претензій за якістю наданих послуг.

7.8.2. Претензії щодо якості наданих послуг можуть пред'являтися Клієнтом Агенту тільки в письмовому вигляді, попередньо зареєстровані у Партнера, з додатком документальних підтверджень про ненадання послуг або їх неналежне надання в термін не більш 3-х робочих днів з фактичної дати надання Клієнтові послуг Партнером і розглядаються Агентом протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання такої заяви від Клієнта.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

8.1. Агент має право:

8.1.1. Створювати, змінювати, видаляти або обмежувати доступ до будь-якої інформації, розміщеної на web-сайті spart-fly.com.

8.1.2. На свій розсуд обирати та / або змінювати Партнерів, шляхом укладення у письмовій або усній домовленості між Агентом і Партнером.

8.1.3. Створювати і / або змінювати умови замовлення, продажу і оплати товарів і послуг Агента .

8.1.4. На свій розсуд встановлювати ціни на Сертифікати .

8.1.5. Відмовити Клієнту у продажу Сертифікатів та надання послуг, до моменту їх оплати Клієнтом.

8.1.6. Створювати і / або змінювати дизайн Сертифіката, його комплектуючі, правила використання Сертифіката.

8.2. Агент зобов'язується:

8.2.1. Надавати достовірну інформацію Клієнту про Сертифікати та свої послуги .

8.2.2. В разі замовлення Сертифіката, прийняти оплату за ціною, вказаною на web-сайті spart-fly.com на момент оформлення замовлення Клієнтом .

8.2.3. Після оплати Сертифіката видати Клієнту безпосередньо сам Сертифікат у повній його комплектації і товарний чек на повну суму оплати.

8.2.4. Після активації Клієнтом Сертифіката надати Клієнту інформаційні послуги за допомогою телефонного та / або електронній та / або смс інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати і часу надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформацією про місце надання послуг Партнером.

8.2.5. Агент, гарантує Клієнту право скористатися послугою Партнера, в межах терміну дії Сертифіката.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

9.1. Клієнт має право:

9.1.1. Вільно здійснювати пошук і отримання інформації про послуги Партнерів на web-сайті spart-fly.com.

9.1.2. Отримувати від Агента достовірну інформацію про умови замовлення та оплати Сертифіката і правил його використання.

9.1.3. Відмовитися від послуг Агента або Партнера без відшкодування будь - якої грошової компенсації від Агента або Партнера.

9.2. Клієнт зобов'язується:

9.2.1. Використовувати Сертифікат виключно на умовах даного Договору.

9.2.2. В разі замовлення Сертифіката сплатити його повну вартість у відповідності з ціною, зазначеної на web-сайті spart-fly.com на момент здійснення замовлення. Підтвердженням оплати є видача Сертифіката Клієнта безпосередньо самого Сертифіката у повній його комплектації і товарного чека на повну суму оплати.

9.2.3. Не здійснювати будь-яку діяльність, яка перешкоджає продажу Сертифікатів та надання послуг Партнерів.

9.2.4. Не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції з Сертифікатом в будь-яких цілях.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГЕНТА

10.1. Агент не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, інші стихійні лиха, погодні умови та катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, невидача Партнеру документів, необхідних для надання послуг Клієнту, зміни законодавства України, дії контролюючих органів, дії перевізників, пов'язані з технічними поломками устаткування, механічними пошкодженнями, закриттям або перервою транспортного забезпечення, інше

10.2. Агент не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, а також можливу шкоду здоров'ю, матеріальні і моральні збитки, отримані Клієнтом під час використання або неможливості використання Сертифіката.

10.3. Агент не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, отримані Клієнтом в процесі надання послуг Партнером.

10.4 . Агент не несе відповідальності за збій у використанні Клієнтом Сертифіката, а також за збійпід час надання послуг Партнером по вині третіх осіб або погодних умов.

11. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГАРАНТІЙ

11.1. Товари і послуги Агента, а також послуги Партнерів надаються «як є» та «можливості».

11.2. Агент не гарантує, що його товари і послуги, а також послуги Партнерів будуть відповідати вимогам та очікуванням Клієнта.

11.3. Агент не гарантує, що результати, які можуть бути отримані Клієнтом після використання товарів і послуг Агента, а також після надання Клієнтові послуг Партнером, будуть відповідати очікуванням Клієнта.

12. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р Клієнт дає свою згоду на обробку Агентом його персональних даних.

12.2. Агент обробляє персональні дані Клієнта шляхом вчинення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і подальша їх обробка є отримання Клієнтом товарів і послуг Агента та послуг Партнерів.

12.3. Агент зобов'язується обробляти персональні дані Клієнта в суворій відповідності з законодавством України про захист персональних даних.

12.4. Клієнт погоджується з тим, що Агент має право передавати його персональні дані своїм Партнерам.

12.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Клієнтом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на поштову або електронну адресу Агента. При цьому Клієнт згоден з тим, що такий відгук може спричинити відмову з боку Агента в наданні товарів та послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених персональних даних Клієнта.

12.6. Права Клієнта щодо його персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13. АВТОРСЬКІ ПРАВА

13.1. Агент має всі майнові та немайнові права щодо товарів і послуг і всієї інформації, вказаної на web-сайті spart-fly.com, включаючи будь-які права інтелектуальної власності незалежно від того, зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, де такі права можуть виникнути.

13.2. Забороняється копіювання, відтворення і використання фірмових найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, імен, брендів чи інших відмітних знаків Агента, а також будь-яких текстових матеріалів, фотографій, ілюстрацій, відео, зазначених на web-сайті spart-fly.com без письмової згоди Агента, а також інше їх використання без посилання на Агента.

13.3. Активація Сертифіката та використання послуг Партнера, підтверджує автоматичну згоду Клієнта і запрошених ним осіб, на проведення всіх видів фото - і відео - зйомок з їх участю, під час отримання послуги Партнера, і публічне використання Агентом даних матеріалів, без отримання додаткової згоди Клієнта, в тому числі фото та відео матеріали, зроблені самим Клієнтом під час отримання послуги Партнера і оприлюднені ним в публічному доступі в мережі Інтернет, без особливих відміток про заборону використання даних матеріалів.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Договір укладається шляхом оформлення Клієнтом замовлення і внесенням плати за Сертифікат згідно п. 4 та п. 5 цього Договору, або шляхом отримання Сертифікату в подарунок від третьої особи, відповідно до п. 6 даного Договору.

14.2. Договір діє до повного виконання Клієнтом і Агентом своїх зобов'язань згідно з умовами даного Договору.

14.3. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з усіма його умовами і зобов'язується їх виконувати. Не знання пунктів цього Договору не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань за цим Договором згідно з правилами договору-оферти.

14.4. Агент зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір попередньо розмістивши їх на web-сайті. Чинна редакція Договору знаходиться на web-сторінці: https://spart-fly.com/dogovor-publichnoj-oferty

14.5. Клієнт і Агент погоджуються на те, що всі можливі суперечки з цього Договору будуть вирішуватися шляхом переговорів, у відповідності з чинним законодавством України.

14.6. При недосягненні взаємовигідної угоди, спір між Клієнтом і Агентом може бути переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством України. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним не звільняє Клієнта та Агента від невиконання інших положень Договору.

14.7. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.

14.8. Цей Договір складений при повному розумінні Клієнтом і Агентом його умов та термінології українською мовою.

14.9. На момент укладення цього Договору Агент є платником єдиного податку.